Семинар на Министерство на здравеопазването

От 8 до 10 септември Витоша Парк Хотел отваря врати за обучението на лекари и патронажни сестри от цялата страна. Обучението е по програма, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Семинарът ще бъде открит от зам. министъра на здравеопазването д-р Кирил Добрев, ще се разгледат проблемите на латентната туберкулоза в България и ще се представи „Методическо указание за насочване, диагноза, проследяване и лечение на лицата с латентна туберкулозна инфекция”.
В резултат от съвместните действия на лечебни заведения и неправителствени организации в изпълнение на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България” и Програмите по туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд, в страната ни се наблюдава намаляване на разпространението на заболяването.