Ценности
Нашите бизнес ценности...

С тях започна Създаването,

с тях се измерва Развитието,

те гарантират Бъдещето ни!

replicas de relojes


ВИТОША Парк Хотел следва свой индивидуален стандарт в управлението на вътрешните ресурси и във всяко ниво на взаимоотношения с клиенти, партньори и организации, свързани с ежедневните дейности. Този стандарт обединява човешките ни и професионални разбирания за етика и почтеност, добрите национални традиции и световните тенденции към реабилитиране на морала в бизнеса.
Днес, успешните ръководители оставят настрана агресивните практики и се ориентират към знания и поведение, които гарантират устойчивост в дългосрочен план. Това ни дава допълнителна увереност да продължим да следваме своите политики на:

  • Внимание към нуждите на човека: този, който ни служи и този, на когото служим ние.
  • Открито, отговорно и стабилно ръководство.
  • Глобално мислене и иновативен подход: за действията на всяко ниво от вътрешната организация; за приноса ни към националния пазар, но и към обществото; за позицията ни в бранша на национално и международно ниво.
  • Индивидуално отношение и уважение към ценностите, културата и правилата на другите фирми, организации, институции, хора и общества.

Ръководството на ВИТОША Парк Хотел цени всяка възможност за усъвършенстване на човешките и бизнес взаимоотношения. Ние градим доверие с ясно заявени намерения и лоялни действия така, че всяка комуникация с нас да Ви прави спокойни и уверени в чистотата на диалога.