Цели
Мениджмънтът на ВИТОША Парк Хотел поставя за своя основна цел предлагането и развиването на уникален туристически продукт. Той съчетава както най-добрите традиции и съвременни световни практики в хотелиерството и ресторантьорството, така и собственото ни ноу хау с подчертано иновативен характер.
Изпълнението на основната цел при стриктно следване на фирмените ценности демонстрира качеството на маркетинговата ни политика.
Нашият основен фокус са взаимоотношенията на госта с реалния туристически продукт, който предлагаме. За усъвършенстването на тези взаимоотношения, в управлението на ВИТОША Парк Хотел са залегнали следните перманентни цели:

  • Непрекъснато изучаване и приспособяване към специфичните характеристики и потребности на основните ни групи клиенти: корпоративни клиенти; бизнес гости, придружени от техните семейства; всеки индивидуален гост.
  • Индивидуално отношение към спецификите на маркетинговата среда – изграждане и актуализиране на конкретни политики за  взаимоотношения с конкуренцията, партньорите и браншовете, които формират нашия таргет пазар на национално и международно ниво. Фокус върху Балканския регион и Европа.
  • Изграждане на позитивен имидж и поддържане на силна търговска марка. Увеличаване на каналите и формите за промоция, активно участие на специализирани борси и изложения.
  • Развитие и усъвършенстване на хотелската структура с внимание към всяко отделно звено от услуги – за делова дейност, настаняване, храна и питейни заведения, развлечение, анимация, спорт, релакс и други.
  • Осигуряване на постоянен висок стандарт на хотелската база, съгласно категорията, новите тенденции в бранша и  свързаните с него отрасли.
  • Непрекъсната работа с хотелския екип в две основни насоки: повишаване на квалификацията и повишаване на мотивацията.
  • Периодичен преглед на целите, тяхната достижимост и измеримост, реалните резултати от постигането им и актуализиране спрямо променящата се среда.
best replica watches
ВИТОША Парк Хотел работи с желанието да  осигури не само един пълноценен и приятен престой за всеки, но и да увеличи положителният ефект от този престой за по-дълъг период. Нашият екип е отворен за всякакви мнения, предложения и препоръки, които бихте могли да споделите чрез формата ни за обратна връзка.